ZÜMRÜT

GELDİGİNİZ SAYFAYA GERİ DÖNMEK İÇİN TIKLAYIN

Beril grubunun en değer verilen taşıdır. Dünyanın en kıy­metli taşlarından biri olan Zümrüt, Avrupa ve Asya`nın eski kültürlerinde, mitlerin ve efsanelerin taşı olmuştur.Antik Yunan`da, "Tanrılar "la "İnsanlar" arasında aracı olan, Hermes`le özdeşleştirilen Zümrüt, bundan dolayı Tanrı­sal ölçülerin simgesi olmuştur.Zümrüt yeşil renginden dolayı, bitki dünyasının da bir sembolü olarak görülmüş ve yağmur yağdırdığına inanılmış­tır. 

Hükümdar ve soylu aileler, her birinin kendine özgü hi­kayesi olan, çok büyük ve değerli Zümrütler`e sahiptiler.

 


Geçmişte Şeytan`ın Cennet`ten kovulurken alnından dü­şen taşın ve Kutsal Kadeh`teki taşın da Zümrüt olduğu söyle­nir.Zümrüt`e kimi yerlerde "Koşulsuz Aşk Taşı" da denmek­tedir ve sevgililerin birbirlerine verebilecekleri en iyi arma­ğan olarak görülür.Bazı İslam ülkelerinde Zümrüt`ün var olan koruyucu tıl­sım gücünü, bazı ayetler okunarak daha da güçlendirildiğine de rastlanmıştır.Ezoterizm`de de yeşil, bilgeliğin ve bilginin de sembolü olarak nitelendiril­miştir.


 

Boğa ve Yengeç Burcu`başta olmak üzere tüm burçlarda etkilidir.


 

Kalp Şakrası en etkili olduğu şakradır. 


Renk : Açıktan koyu yeşile kadar uzanan renk skalasına sahiptir.

Şeffaftır.

Sertlik 7.5 - 8

Formül: Al2Be3 (Si6018) + Cr

 

Zümrüt beril grubunun en değerli üyesidir. Yer katman­larının derinliklerinde, yüksek basınç ve ısıyla oluşur.Nadir elementler içeren eriyik gazlar ve çözeltiler mag-matik kayaçlara nüfuz eder ve kromtrioksitin de katkısıyla temas bölgelerinde Zümrüt oluşur. Çok uzun zamandır bu ta­şın imitasyonları yapılmaya başlanmıştır.En büyük Zümrüt madenleri Kolombiya, Hindistan, Gü­ney Afrika ve Ural Bölgesi`ndedir.

 


 

Zümrüt gözleri kapatıp, gözkapaklarına uygulandığında, görme gücünü artırır. Muntazam olarak içilen tedavi suyunun kemikler ve omurga üzerinde olumlu etkileri vardır.Romatizmal hastalıklarda, hatta çok ileri derecedeki ki­reçlenmeden dolayı kilitlenmeye başlamış eklemlerin açılma­sında bile yardımcı olmaktadır.

 


İmmun sistemini güçlendirdiğinden, gripal ve ateşli en­feksiyon hastalıklarının da önlenmesi veya tedavisi için kul­lanılır.Epilepsi, multiple skleroz (ileri derecede kas ve sinir hastalı­ğı) ve baş dönmesi gibi denge bozuklukları ve rahatsızlıkla­rında da hafifletici etkisi vardır. Kasılmaları çözer, kalp ri­tim bozukluklarında ve baş ağrılarında fayda sağlar.

 


 

Uyum, ahenk ve ruhsal dengeye yardımcı olarak, ilişki­lerde karşılıklı saygıyı teşvik eder.

 


Ruhsal gelişmeyi destekler ve taşıyanına ileri ve açık gö­rüşlülük verir. Yaşam sevinci verdiğinden, sıkıntılar daha iyi atlatılır. Dinlenme ve yenilenme sağlayan, duygusal bir den­geleyicidir.Bedensel ve ruhsal olarak genç kalmamıza ve ebeveyn -çocuk ilişkilerinin düzgün bir şekilde yürümesine etkisi var­dır.

Şans taşı olarak kabul edilir.


 

GELDİGİNİZ SAYFAYA GERİ DÖNMEK İÇİN TIKLAYIN

ZÜMRÜT ÜRÜNLERİ SİTE ANA SAYFASI TÜM TAKI ÜRÜNLERİ TÜM TESBİH ÜRÜNLERİ