LABRADORİT

GELDİGİNİZ SAYFAYA GERİ DÖNMEK İÇİN TIKLAYIN

Kimyasal Bileşim: [Ca.Na](Si,AI)..O8
Renk: Siyah, açık-koyu gri, mavi, yeşil, san, turuncu, kırmızı tonlarındadır.
Elementi: Hava

 

Labradorit, magmatik kayaçlarda, kayaç yapıcı primer minerallerin fenokristalleşerek ara tip plajioklasları oluşturması, yanı bazik pegmatitlerin cevherleşmesi ile meydana gelir. Kalsiyum, Sodyum ve Alüminyum Silikatlerindendir.


 

Mohs sertlik dizisine göre sertlik derecesi 6-6.5'tur. Triklinik sistemde kristalleşmiştir. Siyah, kırmızı, sarı, turuncu, yeşil tonlarına sahiptir ve kendine has Labradoresans denilen parlaklığı vardır. İlk olarak 1770 yılında Kanada'daki Labrador sahillerinde bulunması sebebiyle adına Labradorit denilmiştir.


 

Kanada, Hindistan, Orta Amerika, Madagaskar, Norveç, Finlandiya ve Rusya'daki maden yataklarında işletilmektedir.
1900'lü yıllarda Finlandiya'dan çıkarılan Labradoritlerin renk skalasının siyahla beraber daha zengin olduğu jeologlar tarafından fark edilerek Spektrolit adı verilmiştir.


 

Spektrolit, ikinci dünya savaşından sonra Finlandiya'da ekonomik olarak işletilmeye başlanmıştır ve    Finlandiya'nın ulusal taşı olarak kabul edilmiştir.Labradorit'in hem jeolojik olarak hem de ticari açıdan çeşitli isimleri vardır. Bunlar; Siyah Aytaşı, Karnatit, Plajioklas Feldspat, Opalin Feldspat, Labrador Feldspat, Labrador Aytaşı, Mauilit, Radauite ve Spektrolit'tir.


 

Labradorit kristalini avucunuzda çevirdiğinizde, size yansıyan renkleri görmeye değerdir. Yüksek sıcaklıklar altında oluşarak yolculuğuna devam eden bu kristal, evrensel yaşam enerjisini taşımakta da bir hayli etkilidir.Yaşanan olaylar ve içinde bulunduğunuz, sürekli artarak veya azalarak değişen durumlarınız fiziksel bedeninizi etkilediği gibi duygusal ve zihinsel bedenlerinizi de etkiler. Bu durum aynı zamanda ruhsal bedeni de travmatik olarak etkiler.


 

Her şey çok karmaşık gibi görünse de aslında basit bir düzlemdedir. Her deneyim, kişinin ruhsallığını olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilemeye devam eder. Olumsuz etkilerin kişi üzerinde oluşturabileceği deformasyonları iyileştirmek, o kişinin yıllarını alıyor. Labradorit'in kristal terapilerde ve kişisel ruhsal gelişimdeki şifa verici etkileri çok önemlidir. Anksiyete, gerilim tipi baş ağrıları,Uyku düzensizliği ve depresyon gibi hastalıkların tedavisinde de olumlu etkileri gözlenebilir.


 

Sinir sisteminin devam eden tahribatıyla kişi üzerinde meydana gelebilen her türlü duygusal/ zihinsel dengesizlikler için kullanılabilir. Ayrıca Göz hastalıklarında tedavi edici özelliği olduğu varsayılıyor. 

 

 

Yüksek kan basıncını dengeleyebilme özelliğinden dolayı hipertansiyon hastalarında tercih edebilirsiniz.Labradorit kristali, ruhsal beden üzerinden çalışır. Kişinin spirituel yanlarını besleyen ve yüksek farkındalığın kapılarını açan kozmik enerjiyi ruhsal bedene taşır. Bu nedenle, enerji yöntemleriyle çalışan şifacılar tarafından sıkça tercih edilir. Hafızayı güçlendirir, tansiyonu düşürür, kan dolaşımını va kalp ritmini ayarlar. Soğuk algınlıkları ve romatizmal has­talıklarda fayda sağlar. Kireçlenmeler de böbreklerin çalıştı­rılması ve asit - baz dengesinin düzenlenmesi ile önlenir.

 


Timus bezini hareketlendirip, bağışıklık sistemini güç­lendirir.

Omurga hastalıkları, kalsiyum eksikliği, mevsim deği­şikliklerine duyarlılık ve aşırı üşüme gibi şikayetlere faydalı olur.

Tedavi taşı olarak özellikle beden ve ruhumuzdan negatif enerjileri çekmesi ile, içsel blokaj lan çözerek, fiziksel ra­hatsızlıkların giderilmesi için kullanılmaktadır.Direk tene temas edecek şekilde taşınması taşın etkisini artırır.

 

Kuruntuları giderir, gizli kalmış yetenekleri uyandırır. Geçmiş ve güncel yaşamın getirdiği sorunların çözümlenme­sine yardım eder ve ruhsal bakımdan gelişme sağlar.

 


Hafızayı güçlendirir, duygusal soğukluğu yok ederek de­rin duygular hissetmemizi sağlar.

Taşın yanar döner renginden dolayı hayal gücümüzün artmasına neden olur. Sakinlik ve denge verir, algılamayı ar­tırır, taşıyanının amaç ve hedeflerini netleştirir ve bunlara gerçekçi bir açıdan bakılmasını sağlar.Meditasyon için çok uygun bir taştır.

Fiziksel ve duygusal alandaki enerji blokajlarının tedavisi, Labradorit ile ruhsal beden üzerinden gerçekleştirilir.Labradorit ile uzun süren ve geçmişe, geçmişin çözümlenmesine odaklı meditasyonlar yapabilirsiniz.


 

Geçmişte kat ettiğiniz olumlu sonuçlar şimdiki zamanınıza da etki ederek ruhsal gelişimizde yol almanızı sağlayacaktır. Labradorit kristali ile geçmişe ait bilgiler ya vizyon olarak ya da biliş şeklinde size akacaktır. 
Labradorit kristali, ruhun yüksek katmanlarını kişinin diğer bedenlerine taşıyacak titreşimleri iletir. Bilinçli zihin ile ruhsallık arasında ise esaslı bir denge kurulur ve ikisi de gündelik yaşama eklenebilir. Yani siz nereye giderseniz ruhunuzda tam olarak orada olmalıdır. Yaptığınız her işe ruhunuzu da katabilmelisiniz. Her türlü başarınız için bunun bir hayli önemi vardır. Labradorit ile ruhunuzun keşfine çıkabilirsiniz.Labradorit kristalinin güzel enerjisi size mutluluk verecek ve olumlu yönde etkileyecektir. Labradorit ile yapılan içedönüş çalışmaları ile 3. gözünüzü aktifleştirebilir ve güçlendirebilirsiniz. Sezgi gücünüzü maksimuma çıkarabilirsiniz.


 

  Durugörü ve duruişiti gibi psişik yetenekleri açığa çıkaran etkisi oldukça güçlüdür. Bazı ülkelerde Labradorit için "Yıldızların Tapınağı" denilmektedir. Bunun sebebi ise kişinin duru görüsünü açarak geniş vizyonlar almasına, astral seyahatler yapabilmesine, yani varoluşun farklı katmanlarına geçiş yapmasını mümkün kılabilmesidir.
Labradorit ile tepe çakrasından akan enerji kalp üzerinden geçer. Kalbe ilham verir. Alıngan tutumlar geride bırakılır. Kalp yumuşayarak hafifler. Hoşgörü enerjisi tüm kalbe etraflıca yayılır. Labradorit kristalini kullanan kişi, affedici tutumlar sergilemeye ve kin, nefret, öfke gibi ruhsal ve kişisel gelişimi geciktiren olumsuz duygulara sürüklenmemeye başlar.


 

Bu sürüklenmeme hali yani kendini doğal olarak, kendiliğinden olumsuza bırakmayış şekli ise kişi tarafından anında değerlendirilir ve kendi ruhsal gelişiminin hangi boyutlara ulaştığı bilinçaltı tarafından hemen kaydedilir. 
Yani kişi bilinçli olarak rahatça kendisi için öncesi ve sonrası değerlendirmeleri yapabilir. Labradorit kristalinin enerjisi ile kalp açılmaya başladıkça gerçekleşmesi muhtemel yeni deneyimlerin heyecanı da yavaş yavaş kalbe dolmaya başlar. Yani yaşam enerjisini daha çok çekerek olumlu ruh hallerine bürünülür.

 Aynı zamanda, Labradorit kristalinin ruhsal yönden koruyucu özelliği de vardır. Kişinin ruhsal bedenini beslediği için ruhsal koruma da sağlıyor. Enerji vampirlerinden, üzerinizde taşıyabileceğiniz bir Labradorit kristali ile korunabilirsiniz. Sizi hedef alan, dışardan gelmesi muhtemel her türlü olumsuz etkiler, Labradorit'in ruhunuzu saran ve koruma kalkanı görevi yapan enerjisinden geri döner ve siz etkilenmezsiniz

GELDİGİNİZ SAYFAYA GERİ DÖNMEK İÇİN TIKLAYIN

LABRADORİT ÜRÜNLERİ SİTE ANA SAYFASI TÜM TAKI ÜRÜNLERİ TÜM TESBİH ÜRÜNLERİ