KAPLANGÖZÜ

GELDİGİNİZ SAYFAYA GERİ DÖNMEK İÇİN TIKLAYIN

Kuvars (SİO2) kristallerinin oluşumu esnasında içeriğine Limonit (Su ihtiva eden oksitli bir demir minerali olan limonit, oksitlenme derecesine göre sarıdan koyu kahverengiye doğru renk almaktadır.

 

Kristalize olmayan yuvarlak kitleler halinde gözlemlenen limonit mineralinin sertlikderecesi 4 - 5,5 arasında değişir, toprak parlaklığındadır, özgül ağırlığı ise 4 ton/m3 civarındadır.)Demir minerali karışarak sarımsı kahverengi ve siyaha yakın tonlarda olan metamorfik kayalar sıcaklık ve basınç etkisi altında kaldıkları zaman doku ve mineralleri açısından değişikliklere uğrarlar.

 

Kayaların yerkabuğunun çeşitli bölgelerindeki farklı sıcaklık ve basınç koşullarında katı halde iken (ergimeksizin) geçirdikleri bu değişime metamorfizma (biçim değişimi), bu yolla oluşan kayalara da metamorfik kayalar adı verilir. Bir diğer tanımla metamorfik kaya herhangi bir kayanın (çökel, magmatik ya da metamorfik) sıcaklık ve/veya basınç etkisi ile değişmesi yolu ile gelişen bir kaya türüdür.Bu şekilde ipeksi bantlı görünümlü Kaplan gözü kristali meydana gelir. Işık altında hareket ettirildikçe kendine has kedi gözü parıltısı görülür.

 

Sertlik derecesi 7'dir.Her kristalin kendine özgü kimyasal bileşimi, rengi, geometrik şekli, dilinimi ve dokusu vardır.

 
Bu özellikleri doğrultusunda evrensel enerjiye kanal olurlar. Kristaller, insanda olduğu gibi duygu ve düşünce programlarına yani belli bir iradeye sahip degillerdir. İradesi olmayan, güçlü enerjiler olarak dinlerdeki melek tanımına uygun bir varlıksal nitelik oluştururlar.

Bu özellikleri nedeniyle saf enerjileri, meditasyon ve farkındalık çalışmaları gibi uygulamalarda şifa amaçlı kullanıma çok elverişlidir. Kaplan gözü de bu çalışmalarda tercih edilen son derece güçlü bir kristaldir.

 Kısmen amorf ve kısmen de rombusal sistemde kiristalleşmiş olan Limonit çeşitli yapıda demir hidroksitlerden oluşur. Kuvars (Sİ02) kristallerinin oluşumu esnasında, içeriğine Limonit (Demir minerali) karışarak sarımsı kahverengi ve siyaha yakın tonlarda olan Kaplan gözü kristali meydana gelir. Işık altında hareket ettirildikçe kendine has parıltısı gözlenir. Enerji çalışmalarında dikkatli ve bilinçli kullanılır çünkü oldukça etkili bir kristaldir.


Kaplan gözü, titreşimleriyle alt bilinç katmanlarına sızarak kişiyi örselemeden temizler. Kişinin DNA'ları hafıza bantlarıdır. Atalarından taşınan her türlü bilgiyi DNA'larında barındırır. Bu sebeple kuşaktan kuşağa belli bir karmayla doğar. Bu karmaya ek olarak korku, kaygı, panik, hüzün, acı, öfke, kendini değersiz görme ve özgüven eksikliği gibi duygu durumları, alt bilinci doldurarak üst bilincin gelişmesini ve genişlemesini geciktirir.

 

Kişisel farkındalık çalışmalarının amacı bu duygu/durum yüklerinden kurtulmak ve alt bilinçten yola çıkarak üst bilinci özgürleştirmektir. Bu özgürleşmeyle üst bilinç hallerine geçiş deneyimlenir.

Karmadan kurtuluşun esası da budur.Kaplan gözü'nün kişiyi özgürleştirme biçiminde kesin ve sert tutumlar sergilenir. Bu kristal eril enerji taşır. Sizi, aydınlığınız için karanlığınızla buluşturur. Böylece ruhun arınmasını kolaylaştırır. En derinlerde kalmış olan, biriken korkuları ve ıstırapları açığa çıkarır. Kişi, bu birikimleriyle yüzleşir.

Bunların dışında, meditasyon yaparken Kaplan gözünü rahatça kullanabilirsiniz. Zihninizi berraklaştırır. Tekrar eden düşüncelerinizi bırakarak içsel sessizliğinize konsantre olmanızı ve bu sessizlik halinde kalmanızı kolaylaştırır. Meditasyon esnasında Kaplan gözünüzü iki kaşınızın arasına, iki göğsünüzün arasına, sağ avuç içinize veya alt karın bölgenize yerleştirebilirsiniz.

 

Kaplangözü kristali, kendine has yaydığı titreşimlerle ruhunuza bilgeliğin kapılarını açar ve kalbinizi cesaretle doldurur. Edinilen bu cesaretle, yaşam alanında özgür olmanın önemini kavramanızı ve bu bilgiyi hayatınıza uyarlamanızı kolaylaştırır.

 

Olumlu yönde kişisel direncinizi arttırır. İç ve dış dünyanıza ilişkin net kararlar almanızı ve çevrenizde gelişen, dahil olduğunuz veya olmadığınız olaylara ve kişilere daha objektif bakmanızı sağlar. Varlık boyutunda sadeleşme sürecine girersiniz. Düşüncelerinizden bu sadelik, yaşamınıza yansır. Abartılarınızdan kurtulursunuz.
 

Mistik insanlar, yüzyıllar boyunca Kaplan gözünün onları koruduğuna inanırlardı. Bu kristal Budistler, Paganlar, Uzakdoğu Samanları, Kızılderililer gibi eski gelenek ve göreneklerini devam ettiren kadim toplumlar tarafından kötü ruhlardan, kara büyüden ve nazar gibi olumsuz şekilde etki ettiği düşünülen enerjilerden korunma amaçlı kullanılmıştır.

 

Kendi özgür iradesini yitirmemek ve başka iradelerden de etkilenmemek amacıyla üzerlerinde taşırlardı. Samanların şifa uygulamalarında, hasta olan kişinin ruhunu geri çağırmak için kristalin enerjisinden faydalanılır.

Şaman rahipler, ritüellerinde kullandıkları asalarına Kaplan gözünü ekleyerek gücünü arttırırlar. Çünkü Kaplan gözü, Güneş'i ve eril enerjiyi simgeler. Gök ile yer arasındaki kozmik irtibatı destekleyerek, Şamanı koruyucu ruhuna bağlar.Görüldüğü gibi insanın içsel yolculuğunun bir sonu yoktur.

 

Kişinin kendi içselliğindeki ilerleyişi, aslında geriye dönerek özgürleşmesidir. Varlık, özgürleştikçe yenilenen bilincine kavuşur ve insan olmanın gizemlerini çözmeye başlar. Kaplan gözü her zaman kendi enerjisiyle, bu keşif yolunda sizin yanınızdadır. Arzuladığınız mutluluk, masumiyet, aşk ve sevgiye içinizde daha çok yer açabilirsiniz.

Bunun tek yolu içsel temizliğinizden arta kalan boşluğa arzularınızı yerleştirmenizdir. Mutlu olmak ve mutlu kalabilmek, daha da merhametle dolmak zor değildir. Sadece başarmak için başlamak gerekiyor. Başlama noktanızda Kaplan gözü kristalinden faydalanabilirsiniz.

SİTEMİZDEKİ KAPLANGÖZÜ ÜRÜNLER

 

GELDİGİNİZ SAYFAYA GERİ DÖNMEK İÇİN TIKLAYIN

KAPLANGÖZÜ ÜRÜNLERİ SİTE ANA SAYFASI TÜM TAKI ÜRÜNLERİ TÜM TESBİH ÜRÜNLERİ