İNCİ

GELDİGİNİZ SAYFAYA GERİ DÖNMEK İÇİN TIKLAYIN

Kimyasal Bileşim: CaC03+Conchiolın

Renk: Beyaz, kahverengi, krem, gri, pembe, siyah tonlardadır.

Element: Su

Yassısolungaçlı yumuşakçaların yani inci midyesi denilen istiridyelerin bazılarının içerisinde 4- 5 yılda gelişen değerli bir taştır. İstiridyelerin kabukları oldukça dirençlidir.


İstiridyeler içlerine kum, çakıl veya zarar verecek parazit organizmalar girdiğinde bundan rahatsız olurlar ve korunma yöntemi olarak bu davetsiz misafiri izole ederler ve üzerini inci' yi meydana getiren "aragonit" (CaC03) ve bir tutkal görevi gören "Conchiolin" ile kaplamaya başlarlar. Yıllar boyunca katmanlaşarak yığılan bu birikimden "inci" meydana gelir. Sertlik derecesi 2,5- 4,5 arasındadır.


 

Yaklaşık olarak açılan 13.000 istiridyeden bir tanesinde "inci" bulunabildiğinden nadir ve çok kıymetlidir. En değerli kabul edileni ise "siyah inci" dir.


1912 yılında Çinliler tarafından yapay inciler yapılmaya baş-lanmıştır. Ancak bu yapay inciler, doğal olanları kadar parlak ve güzel görünümlü değillerdir. Doğal inciler günümüzde Avustralya açıklarında,  Panama koyunda, Kızıldeniz' de, Filipin açıklarında,  Birmanya Seylan kıyılarında, Basra körfezi ve Sulu  Takıma dalarında çıkarılarak Londra, Tokyo ve Paris şehirlerinde büyük ölçüde ticareti yapılmaktadır.


Yapılan   bilimsel   çalışmalar neticesinde   antik   zamanlardan beri birçok medeniyetler içerisinde "inci" ye özel bir anlam verilerek sembolleştirilmiş olduğu tespit edilmiştir. Tanrıçanın gözyaşları olarak kabul edilmiştir.

 

Hint ve  Yunan mitolojisinde tanrıların tanrıçalara armağanı olarak yer almıştır. Bununla beraber Sümerlilerde inci, doğurganlığın bir simgesi iken Yunanlılar da evliliğin sembolü idi. Eski İran'da kırılmamış inci, bekâreti ifade etmekteydi.


Mısır, Tibet, Hindistan, Aztek-lerde, Japonya ve Cin, Meksika, Iskoçya, İngiltere ve Afrika' da da tanrıca ve doğum, inci ve istiridye ile ilişkilendirilirdi. Genellikle sus eşyası ve takı olarak kullanılan inci, Japonya 'da ve Eski Mısır'da ölülerle birlikte mezara konularak yeniden doğumu simgelemekteydiler.

 

Hindistan'da ölunun ağzına bırakılan inci ise yeniden doğumun bir başka göstergesiydi.

İnci, dünya genelinde yaygın bir kullanıma sahiptir.

İnci' den yayılan titreşimler her dönemde özellikle kadınlar tarafından de-ğerlendirilmiştir. Her kim İnci' yi üzerinde taşırsa dişil gücün etkisini kendi varlığında hissedebilir, inci; naiflik, zarafet, dostluk, anlayışlı ve özgür sevgi bilincini arttırır.

 

Kabuklarınızı inci ile kırarsınız. Huzur ve çalışma azmi verir. Düşüncelerinizi ifade edebilme ve göze alma gücü verir. Güçlü dostluklar kurmamıza yardım eder ve güven verir. Duygusal korunma amacıyla da takabilirsiniz.


Yaklaşık olarak, istiridyenin ömrü sekiz, inci oluşum süresi altı yıldır.

Rengi beyaz, pembe, gri veya siyah olabilir. Şekli yuvarlak veya armut biçimlidir.


İçinde değişime uğrayan su, inciye parıltı ve parlaklık verir. İşlenmesine gerek olmadan kullanılacak güzelliktedir. Yapay inciler de yaygın olarak kullanılmaktadır.


Yaklaşık olarak, istiridyenin ömrü sekiz, inci oluşum süresi altı yıldır.

Rengi beyaz, pembe, gri veya siyah olabilir. Şekli yuvarlak veya armut biçimlidir.


İçinde değişime uğrayan su, inciye parıltı ve parlaklık verir. İşlenmesine gerek olmadan kullanılacak güzelliktedir. Yapay inciler de yaygın olarak kullanılmaktadır.


İnci, Kur'ân-ı Kerim'de sözü edilen birkaç değerli taştan bindir. Ayrıca sedef içinde saklı inciye benzeyen gençlerin hizmeti söz konusu edilmektedir. Ha-dis-i şeriflerde ise inci, cennetle bağdaştırılmıştır: İnci çakıllar, içi oyuk inciden inşa edilen köşkler, altı ve kenarları inci olan ırmak yatakları, başlarındaki taçta bulunan ve her yanı aydınlatan tek inci...


İnci, alçakgönüllülüğün, iffetin (namuslu olmanın), temizliğin (arı duru oluşun), sevgi ve şefkatin, ışıltının, gizemin, başarının, hayırlı oluşun, hoş ve mutlu bir evliliğin, mutlu yuvaların, evlilik hediyelerinin simgesidir.


İnciden sıklıkla "Taşların Kraliçesi (Kraliçe Taş)" olarak söz edilir; elmastan, "Taşların Kralı (Kral Taş, Taşların Şahı)" diye söz edilmesi gibi.


Şifalı Taşlarla Sağlıklı Yaşam

İncinin aşağıdaki yararlarının olduğu kabul edilmektedir:

- Olumsuz duyguları ortadan kaldırarak uyumlu duygular oluşmasını sağlar.

- Zorluklara karşı korunma ve dayanma kuvveti, özgüven ve değerli olma duygusu verir.

- İnsanların onu sevmesine yardımcı olur.

- Sanata yönelik zekayı ve sezgi gücünü harekete geçirir.

Hatta talihi iyi yöne çevireceğine, inci takı kullananın hediyeler alacağına da inanılmaktadır.

Yararının görülmesi için altın ve gümüş koruyucu içine tek inci yerleştirilmiş olarak kullanılmalıdır.


 

İncinin yararının görülmesi için altın ve gümüş koruyucu içine

İnci' yi boyun bölgesinde kolye şeklinde taşırsanız eğer iletişiminizi güçlendirebilir. Yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kurmada size yardımcı olur. Kendinizi olduğunuz haliyle, endişe ve paniğe kapılmadan sıcak ve samimi duygular eşliğinde ifade edebilirsiniz.

 

Düzenli bir şekilde şekilde kullanılırsa yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmiş kişiler üzerinde etkisi dürüstlük olarak açığa çıkacaktır. Yalan söyleyemez ve yalan gerek duymaz hale gelinebilir.


Bununla beraber düğün, nişan, yıldönümü, doğumgünü gibi kutlamalarınızda üzerinizde teninize değdirerek taşıyabilirsiniz. Güzel niyetlerinizi, kendi enerjisiyle destekleyecektir. Eski medeniyetlerde düğün hediyesi olarak gelinlere takdim edilmiştir. Bunun nedeni ise evlilikte huzur, mutluluk ve bol sevinç getirerek onu gözyaşlarından koruyacağına inanılmıştır.


İletişim problemlerinizde, boyun- boğaz enfeksiyonlarının  iyileştirilmesinde, sesin iyileştirilmesinde, tiroid rahatsızlıklarında iyileşmeye destekleyebilir, içe dönük mizaçlı kişilerin ifade edilemeyen, gizli kalan duygularını ve düşüncelerini kısa süre içerisinde diğerleriyle rahatça paylaşmasında olumlu etkileri gözlenebilir. Yaşlılar ve çocuklar üzerinde güvenle kullanabilirsiniz.


Kullanan kişiyi saf ve karşılıksız sevgi enerjilerine açabilir. Varlığınızın eşsiz doğası ile karşılaşabilir ve onu "inci" den yay Evren ile uyumu içsel olarak yaşayabilir ve bunu tüm hücrelerinizde hissedebilirsiniz. Sezgisel ve yaratıcı zekayı güçlendirebilir.

 

Özellikle sanatçılar kullanırsa yaratıcılıklarını bir hayli arttırabilir.Denizin kalbinden çıkıp gelen İnci ile kendi varlığınızın inceliğini, önemini ve gücünü kavrayabilirsiniz.


Evren ile uyumu içsel olarak yaşayabilir ve bunu tüm hücrelerinizde hissedebilirsiniz. Sezgisel ve yaratıcı zekayı güçlendirebilir. Özellikle sanatçılar kullanırsa yaratıcılıklarını bir hayli arttırabilir.Denizin kalbinden çıkıp gelen İnci ile kendi varlığınızın inceliğini, önemini ve gücünü kavrayabilirsiniz.


Bazı yumuşakçaların, özellikle de istiridyelerin içinde oluşan parlak, katı, sedefli, çoğunlukla yuvarlak kristalleşmiş organik maddedir.


Doğal incileri, genellikle inci midyesi denilen ve birçok türü bulunan istiridyeler üretir, istiridyenin, açılıp kapanan iki avuç şeklinde kabukları vardır ve bu kabuklar sedef adıyla anılmaktadır. Dirençleri oldukça yüksektir. Kalsiyum karbonat esaslı olan bileşimleri sedefinkiyle büyük benzerlik gösterir.


Doğal incileri, genellikle inci midyesi denilen ve birçok türü bulunan istiridyeler üretir. İstiridyenin, açılıp kapanan iki avuç şeklinde kabukları vardır ve bu kabuklar sedef adıyla anılmaktadır.Çan kum veya asalak gibi bir madde bulunur. Bu çekirdek madde yıllar boyunca üst üste ince kalsiyum karbonat katmanlarıyla (istiridye tarafından bırakılan ve süreç içinde kristalleşen salgıyla) kaplanır.

GELDİGİNİZ SAYFAYA GERİ DÖNMEK İÇİN TIKLAYIN

İNCİ ÜRÜNLERİ SİTE ANA SAYFASI TÜM TAKI ÜRÜNLERİ TÜM TESBİH ÜRÜNLERİ